Kancelária pre patenty a ochranné známky
OCHRANNÉ
ZNÁMKY
PATENTY
OCHRANA
DIZAJNU
ڎITKOVÉ
VZORY
LINKY
Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel.: 02 / 459 44 828, 0905 660 424, fax: 02 / 459 44 827
E-mail: mail@proton.sk